Không thu phí giới thiệu việc làm đối với người lao động

H.V

21:35 13/02/2016

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giới thiệu việc làm. Trong đó quy định Trung tâm giới thiệu việc làm không thu phí giới thiệu việc làm đối với người lao động.

Không thu phí giới thiệu việc làm đối với người lao động

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo dự thảo, Trung tâm giới thiệu việc làm thu phí tư vấn cho người sử dụng lao động không quá 20.000 đồng; phí giới thiệu việc làm cho người sử dụng lao động không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động; phí cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động cho người sử dụng lao động không quá 30% số tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm thu phí đối với người lao động với mức phí được đề xuất như sau: Phí tư vấn không quá 10.000 đồng; phí giới thiệu việc làm không quá 200.000 đồng; phí cung ứng lao động và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động không quá 20% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợp đồng lao động.

Dự thảo cũng nêu: Tiền lương theo hợp đồng để làm căn cứ tính phí giới thiệu việc làm gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có), không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của địa phương, tổ chức giới thiệu việc làm quy định mức thu cụ thể đối với từng đối tượng nộp phí cho phù hợp với trình độ của người lao động (lao động phổ thông, lao động có nghề, lao động có trình độ cao đẳng, lao động có trình độ trung cấp, lao động có trình độ đại học...), địa bàn giới thiệu việc làm (trong tỉnh, ngoài tỉnh...), số lượng lao động được giới thiệu..., nhưng không được vượt quá mức thu trên.

Theo Báo Hải Quan

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine