[Infographics] Nhìn lại 12 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

P.V

20:29 28/01/2016

Từ Đại hội thành lập Đảng năm 1930 đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội với các dấu mốc quan trọng.