[Infographic] Đề xuất điều chỉnh cách tính lương hưu với lao động nữ

Hồ Trang - Thanh Giang

08:53 09/11/2017

Lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu đối với lao động nữ trong 5 năm từ 2018 - 2022 (theo đề xuất của Bảo hiểm xã hội)

Theo Pháp Luật TP.HCM

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ