Hôm nay bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới

Mạnh Nguyễn-Quang Sơn

07:57 21/07/2016

BizLIVE - Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội vào chiều 21/7.

Hôm nay bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới

Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo chương trình dự kiến, sáng 21/7, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến số phó chủ tịch Quốc hội và số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số phó chủ tịch Quốc hội, số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Sau khi cơ cấu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được thông qua, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14.
Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều cùng ngày.
Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong phiên làm việc sáng 22/2. Chủ tịch Quốc hội khóa 14 sẽ tuyên thệ nhậm chức. Lễ tuyên thệ sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp.
Trước đó, chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 trình Tờ trình về số Phó chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa mới.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 là 18 người như khóa trước.
Cụ thể như sau:
Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó chủ tịch Quốc hội. Trong đó: 1 Phó chủ tịch Quốc hội thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hóa, xã hội; 1 Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; 1 Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực pháp luật, tư pháp; 1 Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực Quốc phòng An ninh.
Và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

MẠNH NGUYỄN-QUANG SƠN

BizLIVE - Gặp gỡ