​Giới thiệu 4 trường hợp ủy viên trung ương “đặc biệt”

Đà Trang - Viễn Sự

14:11 24/01/2016

Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết ngoài trường hợp “đặc biệt” của ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trung ương còn giới thiệu bốn trường hợp ủy viên trung ương “đặc biệt” tái cử.

​Giới thiệu 4 trường hợp ủy viên trung ương “đặc biệt”

Từ trái sang: Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An

Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết ngoài trường hợp “đặc biệt” của ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trung ương còn giới thiệu bốn trường hợp ủy viên trung ương “đặc biệt” tái cử.
Đó là những trường hợp quá tuổi theo quy định tái cử nhưng được đề cử vào danh sách Ban chấp hành trung ương khóa XII, để Đại hội  xem xét quyết định (bỏ phiếu).
Bốn trường hợp gồm:
1. Ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội
2. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An
3. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
4. Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra Chính phủ.

Theo Tuổi trẻ

BizLIVE - Gặp gỡ