Đưa giàn khoan di động và ụ nổi vào luật Hàng hải

Đá Bàn

16:13 29/05/2014

Ụ nổi và giàn khoan di động đang được Chính phủ xem xét đưa vào Luật Hàng hải Việt Nam trong lần sửa đổi tới đây.

Đưa giàn khoan di động và ụ nổi vào luật Hàng hải

Ụ nổi 83M đang để không và chưa thể bán sắt vụn. Ảnh tư liệu Internet.

Bộ Giao thông vận tải vừa có Tờ trình Chính phủ về Dự Luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Theo đó, dự luật này sẽ có một chương (mới) quy định về ụ nổi (cấu trúc nổi chuyên dùng phục vụ sửa chữa, đóng mới tàu thuyền) và giàn khoan di động (cấu trúc nổi chuyên dùng phục vụ khoan thăm dò và khai thác dầu khí trên biển).

Theo dự luật, chủ sở hữu ụ nổi, giàn khoan di động phải có trách nhiệm thực hiện đăng ký ụ nổi, giàn khoan di động theo quy định (Chính phủ sẽ ban hành); ụ nổi và giàn khoan di động thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam phải đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu.

Đồng thời, ụ nổi và giàn khoan di động Việt Nam phải được tổ chức đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ chức đăng kiểm nước ngoài được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền kiểm tra, phân cấp, cấp các giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Và, ụ nổi và giàn khoan di động phải có giấy chứng nhận đăng ký, các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

Theo Bộ Giao thông vận tải, mục đích của việc đưa ụ nổi, giàn khoan di động vào Luật Hàng hải là để quản lý về chất lượng, an toàn… (sau sự Vinalines chi tiền tỉ mua ụ nổi 83M kém chất lượng). Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ụ nổi và giàn khoan di động là thiết bị nhà máy nên không nhất thiết quy định trong Luật Hàng hải.

Được biết, ngoài việc quy định thêm về ụ nổi và giàn khoan di động thì Luật Hàng hải (sửa đổi) sửa đổi lần này cũng cập nhật khái niệm tàu ngầm dân sự.

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine