Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư cần “rõ ràng và chi tiết” hơn

Lê Huyền

15:18 11/06/2015

BizLIVE -

Các đại biểu cho rằng Nghị định hướng dẫn cần quy định rõ ràng và chi tiết hơn về các vấn đề như ưu đãi đầu tư, thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục đăng ký mở rộng dự án đầu tư, mở tài khoản ký quỹ, chuyển tiếp dự án đầu tư...

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư cần “rõ ràng và chi tiết” hơn

GS-TSKH Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội và ông Trần Hào Hùng – Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội thảo.

Ngày 10/6/2015 tại Hà Nội, Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng với Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức "Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư" trước khi trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

GS-TSKH Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội và ông Trần Hào Hùng – Vụ Trưởng Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội nghị có đại diện của công ty luật, kiểm toán và đại diện một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung dự thảo Nghị định và những điểm mới trong Luật đầu tư năm 2014, các đại biểu đã thảo luận về 3 nhóm vấn đề chính là nội dung nghị định, kỹ thuật văn bản và thực thi nghị định.

Ông Trần Hào Hùng, Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh Luật đầu tư năm 2014 thể hiện cách tiếp cận mới và cởi mở hơn nhiều đó là Doanh nghiệp được làm những gì mà Luật không cấm.

 Tham dự Hội nghị có đại diện của công ty luật, kiểm toán và đại diện một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Các ngành nghề kinh doanh bị cấm giảm xuống còn 6 và đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì từ 385 giảm xuống còn 267. Giấy đăng ký chứng nhận đầu tư chỉ áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài; Nghị định không có hiệu lực hồi tố Thời gian cấp Giấy đăng ký chứng nhận đầu tư giảm từ 45 ngày xuống còn 15 ngày v.v…

Tuy nhiên các đại biểu cho rằng, Nghị định hướng dẫn cần quy định rõ ràng và chi tiết hơn về các vấn đề như ưu đãi đầu tư, thủ tục đăng ký đầu tư, thủ tục đăng ký mở rộng dự án đầu tư, mở tài khoản ký quỹ, chuyển tiếp dự án đầu tư; cần bổ sung các ngành giáo dục, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp vào danh mục ngành nghề đầu tư được đặc biệt ưu tiên bên cạnh chiến lược thu hút đầu tư  quy mô lớn và giải quyết nhiều lao động.

Các đại biểu cũng hy vọng Nghị định được ban hành đúng hạn, tức là cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 để thuận tiện cho các doanh nghiệp làm thủ tục hành chính.

 
Các đại biểu cũng hy vọng Nghị định được ban hành đúng hạn. 

GS-TSKH Nguyễn Mại đánh giá Luật đầu tư năm 2014 thể hiện một tư duy hiện đại trong việc đảm bảo quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân và doanh nghiệp như việc chuyển từ cơ quan Nhà nước cho phép sang tự doanh nghiệp trong nước đăng ký nếu ngành nghề đầu tư kinh doanh không thuộc danh mục bị cấm hoặc có điều kiện.

Thể chế là quan trọng nhưng thực thi thể chế còn quan trọng hơn nhiều.Từ tháng 7/2014, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính mục tiêu theo ASEAN 6, tiến tới bằng ASEAN 4 và hướng tới đạt chuẩn của OECD.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng các chính sách khích doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp khởi nghiêp…

Hội thảo này đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc và cụ thể cho Ban soạn thảo để bổ sung một số nội dung cho Dự Thảo Nghị định chuẩn bị trình Chính phủ trong thời gian tới.

LÊ HUYỀN