Độ tuổi bình quân của các bí thư cấp ủy là 52,4

P.V

11:20 12/11/2015

68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó độ tuổi bình quân của cấp ủy là 49,8; của ủy viên ban thường vụ là 51,4 và của bí thư là 52,4.

Độ tuổi bình quân của các bí thư cấp ủy là 52,4

Ảnh minh họa.

Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đến ngày 3/11 toàn bộ 68/68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Về việc bầu ban chấp hành, tổng số cấp ủy viên khóa mới được bầu và chỉ định là 3.504, trong đó 1.242 cán bộ tham gia cấp ủy lần đầu; 466 cán bộ nữ. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 49,8, trong đó có 276 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi.

13 Đảng bộ có tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 cao hơn 10%, gồm Lào Cai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Hậu Giang, TP HCM, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và cao nhất là Tuyên Quang (15,7%). Các cấp ủy viên có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có 273 tiến sĩ (chiếm 7,63%).

Tổng số ủy viên ban thường vụ được bầu và chỉ định là 967, độ tuổi bình quân là 51,49, trong đó 106 người dân tộc thiểu số (chiếm 10,96%); 104 cán bộ nữ (chiếm 10,75%), cao hơn 2,9% so với đầu nhiệm kỳ trước. Bảy đảng bộ có tỷ lệ nữ trên 15%, trong đó có Hà Nội 25%, TP HCM 26,67% và cao nhất là Bình Phước 31,25%. Số lượng cán bộ trẻ là 18 người (chiếm 1,86%).

Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, 102 ủy viên ban thường vụ có trình độ tiến sĩ, chiếm 10,55%; bốn phó giáo sư (chiếm 0,41%).

Các đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương đã bầu 61 bí thư cấp ủy. Đại hội Đảng bộ Hà Nội, TP HCM chưa bầu Bí thư, Bộ Chính trị sẽ phân công sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Theo quy định, Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an Trung ương không bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư mà để Bộ Chính trị chỉ định. Hội nghị Đảng bộ Ngoài nước không bầu ban chấp hành mà để Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, có hai bí thư cấp ủy được chỉ định tại đại hội.

Trong số bí thư được bầu, có hai người dưới 40 tuổi, chiếm 3,17% (nhiệm kỳ trước không có); có ba cán bộ nữ, chiếm 4,76% (đầu nhiệm kỳ trước có hai người); 7 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 11,11%. 39 bí thư tái cử, chiếm 61,9%.

Các bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 có độ tuổi bình quân là 52,43; được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trong đó có 14 cán bộ có trình độ tiến sĩ, chiếm 22,22%. 6 phó bí thư trong tổng số 54 cán bộ Trung ương luân chuyển về địa phương được bầu giữ chức vụ bí thư cấp ủy, chiếm 11,11%.

Ban Tổ chức Trung ương cho biết, vẫn còn thiếu 38 cấp ủy viên (chiếm 1,08%) do các cấp ủy chuẩn bị chưa đạt chỉ tiêu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nên Trung ương đề nghị bầu khuyết để sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ 2015-2020. 35 trường hợp đủ điều kiện tái cử (chiếm 1%), nhưng bầu không trúng ban chấp hành, do khi chuẩn bị cấp ủy còn nể nang, thiếu kiên quyết trong chuẩn bị người thay thế. Bầu ban thường vụ còn thiếu 39 người (chiếm 4,03%) do cơ cấu giới thiệu chưa phù hợp với quy định, hướng dẫn của Trung ương và tín nhiệm của cán bộ.

Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy ở một số đảng bộ chưa đạt yêu cầu; 41/65 Đảng bộ không có cán bộ trẻ tham gia Ban thường vụ. Số lượng phó bí thư cấp ủy so với đề án nhân sự còn thiếu 9 người (chiếm 0,93%).

Theo TTXVN

BizLIVE - Gặp gỡ