Đà Nẵng: Khuyến cáo cán bộ không dùng Facebook cá nhân trong giờ làm việc

Hải Châu

07:58 26/10/2016

Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã khuyến cáó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng mạng xã hội (đặc biệt là facebook) cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc.

Đà Nẵng: Khuyến cáo cán bộ không dùng Facebook cá nhân trong giờ làm việc

Ảnh minh họa.

Ngày 25/10, Phó Giám đốc Sở TT-TT Đà Nẵng Nguyễn Đăng Trường đã ký văn bản số 1679/STTTT-TTBCXB gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND TP Đà Nẵng, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP và các cơ quan chủ quan trang thông tin điện tử (TTĐT) về việc tăng cường quản lý hoạt động các trang thông tin điện tử.
Theo đó, Sở TT-TT Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại công văn 336/UBND-KT2 ngày 12/6 về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên sử dụng Internet, mạng xã hội đến từng đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động của đơn vị trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội bằng các hình thức phù hợp.
Cụ thể là khuyến cáo CBCCVC và người lao động không sử dụng mạng xã hội (đặc biệt là facebook) cho mục đích cá nhân trong giờ làm việc. Việc khai thác các thông tin trên mạng cần tiếp cận, khai thác những thông tin chính thống trên hệ thống báo chí, trang TTĐT chính thức của Việt Nam. Không cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất ổn định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể, cá nhân theo các quy định tại Điều 5 và Điều 26 Nghị định 72/2013-CP.
Sở TT-TT Đà Nẵng lưu ý, theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Nghị định 72/CP, facebook cá nhân là trang TTĐT cá nhân. Do vậy, cá nhân tạo lập trang TTĐT cá nhân có quyền chia sẻ những thông tin không vi phạm các quy định về hành vi bị cấm tại Điều 5 Nghị định 72/CP trên trang TTĐT cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được đăng tải, chia sẻ; không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.
Sở TT-TT Đà Nẵng cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị chủ quản trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội trên địa bàn rà soát, hiệu chỉnh và khắc phục những vấn đề liên quan đến hoạt động của trang TTĐT do cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định tại Nghị định 72/CP và Thông tư 02/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội nhằm đảm bảo hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Bên cạnh đó, Sở TT-TT Đà Nẵng yêu cầu Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các Phòng PA83, PA81 (Công an TP), Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản của Sở và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hoạt động các trang TTĐT tổng hợp, các trang mạng xã hội có trụ sở hoạt động trên địa bàn TP.

Theo Infonet

Từ khóa: Đà Nẵng, Facebook
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine