Đà Nẵng công bố danh sách 49 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Mạnh Nguyễn

19:54 24/05/2016

BizLIVE - Ngày 24/5, Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng đã họp phiên thứ 5 thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở thành phố Đà Nẵng và biên bản tổng kết và xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

Đà Nẵng công bố danh sách 49 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 88,52%.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày 22/5 vừa qua, số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,80%.
Trong đó quận Cẩm Lệ có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất 99,97% và quận Liên Chiểu có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất 99,33%.
Về kết quả bầu cử, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Trần Thọ đánh giá số lượng cử tri đi bầu đông, số phiếu bầu hợp lệ cao (trên 99%) thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm rất cao của các cử tri đối với cuộc bầu cử.
Thành phố Đà Nẵng được bầu 50 đại biểu HĐND thành phố nhưng kết quả bầu cử cho thấy tại đơn vị bầu cử số 4 (3 phương Vĩnh Trung, Thạc Gián, Chính Gián), số đại biểu được bầu là 3 trong tổng số 05 ứng cử viên. Nhưng kết quả chỉ bầu được 2 đại biểu, 3 ứng cử viên còn lại đều không đủ số phiếu bầu quá 50%.
Về vấn đề này, Ủy ban bầu cử TP. Đà Nẵng cho biết: khoản 2 điều 79 Luật Bầu cử quy định “nếu số người trúng cử đại biếu HĐND chưa đủ hai phần 3 số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản xác định kết quả bầu cử và báo ngay cho UBBC chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu HĐND ở cấp đó để quyết định bầu cử thêm ở đơn vị bầu cử.”
Căn cứ quy định trên đây, tại cuộc họp Ủy ban Bầu cử quyết định không tổ chức bầu thêm do đơn vị này đã bầu được đủ 2/3 số đại biểu đã ấn định.
Như vậy, tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 49 người. Danh sách các đại biểu HĐND thành phố theo từng đơn vị bầu cử được đăng kèm theo dưới đây.
Tại phiên họp Ủy ban bầu cử thành phố cũng thông báo 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của thành phố đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa 14 tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả, danh sách các đại biểu Quốc hội khóa 14sẽ được gửi lên Hội đồng bầu cử Quốc gia để tập hợp công bố theo quy định.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ