Đà Nẵng: Chia tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm 2

Nguyên Đức

13:06 17/05/2016

BizLIVE - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Sở Văn hóa, thể thao; và Sở Du lịch Đà Nẵng trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương.

Đà Nẵng: Chia tách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm 2

Lãnh đạo Đà Nẵng công bố nhân sự chủ chốt sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng.

Địa phương cũng công bố các vị trí lãnh đạo chủ chốt của 2 sở này trên nguyên tắc điều động cán bộ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành, quản lý chuyên ngành.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, việc chia tách 2 sở trên nền tảng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cần thiết đối với địa phương, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động chuyên môn, nhất là về đầu tư chuyên ngành, sẽ giúp thu hút và phát huy mọi nguồn lực xã hội ở lĩnh vực du lịch và văn hóa, thể thao.

Đặc biệt với ngành du lịch, Đà Nẵng đã xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa thực sự có sức bật mạnh mẽ, chưa định hình rõ nét những sản phẩm đặc thù, giá trị và nhất là chưa mời gọi được các nhà đầu tư đủ tầm hợp tác chiến lược với thành phố.

Do đó, việc định vị một cơ quan quản lý và tham mưu chuyên môn sâu, cụ thể trong lĩnh vực du lịch sẽ giúp xóa bỏ những ràng buộc lâu nay, đổi mới tư duy và hành động, thật sự thúc đẩy thu hút đầu tư vào du lịch địa bàn.

Theo kế hoạch, 2 sở mới thành lập của Đà Nẵng sẽ phải hoàn tất sắp xếp lại bộ máy tổ chức, để bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 6/2016.

NGUYÊN ĐỨC

BizLIVE - Gặp gỡ