Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới sẽ như thế nào?

Mạnh Nguyễn - Quang Sơn

17:01 20/07/2016

BizLIVE - Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 được đề xuất là có 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch, 13 uỷ viên đứng đầu 13 cơ quan của Quốc hội. Cơ cấu này giữ nguyên như khoá 13.

Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới sẽ như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 trình Tờ trình về số Phó chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa mới.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 là 18 người như khóa trước.
Cụ thể như sau:
Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó chủ tịch Quốc hội. Trong đó: 1 Phó chủ tịch Quốc hội thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hóa, xã hội; 1 Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; 1 Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực pháp luật, tư pháp; 1 Phó chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực Quốc phòng An ninh.
13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngay sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; Thảo luận về dự kiến số Phó chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sáng 21/7, Quốc hội sẽ biểu quyết quyết định vấn đề này. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trình nhân sự dự kiến để Quốc hội bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch, các uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá mới.

MẠNH NGUYỄN - QUANG SƠN

BizLIVE - Gặp gỡ