Cơ cấu Chính phủ khóa mới sẽ như thế nào?

Quang Sơn - Mạnh Nguyễn

16:59 25/07/2016

BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên cơ cấu bộ máy Chính phủ như hiện nay với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Cơ cấu Chính phủ khóa mới sẽ như thế nào?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chiều 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
Thủ tướng cho rằng, thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 vẫn phù hợp. Do đó, đề nghị Quốc hội cho giữ nguyên tổ chức của Chính phủ trong khoá 14 như mô hình hiện nay với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Cụ thể gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế. 4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.
Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ cũng nêu rõ, để tổ chức thực hiện, sau khi Quốc hội có Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định khung về cơ cấu, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ; kiện toàn bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian.
Chính phủ cũng sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phân định rõ trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử...
Theo đánh giá của Chính phủ, qua 5 năm hoạt động, cơ cấu bộ máy tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đã đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, giảm tối đa tình trạng chồng chéo giữa các bộ ngành, các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Cùng đó, Chính phủ cũng đã tăng cường phân cấp xuống các địa phương, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế nhất định.
Đến nay vẫn còn một số lĩnh vực phân công chưa rõ ràng, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ do có sự giao thoa trong phân công trách nhiệm ở một số lĩnh vực chưa hợp lý, chưa rõ ràng, dẫn đến khó quy trách nhiệm cụ thể khi xảy ra sự cố.
Ngay sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã đọc báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Ủy ban thống nhất với tờ trình của Thủ tướng về số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ trực thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Đồng thời, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội yêu cầu khắc phục sự chồng chéo trách nhiệm bằng cách sửa một số Nghị định của Chính phủ.

QUANG SƠN - MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine