Chủ tịch UBND TP. HCM bị “thanh tra trách nhiệm”

Chí Kiên

12:39 18/08/2015

BizLIVE -

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, giai đoạn 2011 đến tháng 6/2014.

Chủ tịch UBND TP. HCM bị “thanh tra trách nhiệm”

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân.

“Thanh tra nhưng không ban hành quyết định”

Thông báo kết luận số 2365/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Đối với việc chấp hành trình tự, thủ tục: các đoàn thanh tra cấp quận, huyện, sở, ngành không ban hành thông báo kết thúc thanh tra tại đơn vị.

Ghi chép nhật ký sơ sài, nhiều đoàn thanh tra không ban hành kết luận thanh tra. Một số hồ sơ không có thông báo về việc công bố quyết định thanh tra, không có kế hoạch tiến hành thanh tra, không có đề cương thanh tra, không có thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp. Quyết định thanh tra ban hành thiếu căn cứ Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…

Về việc thực hiện các kết luận và xử lí sau thanh tra. Qua kiểm tra một số kết luận và xử lý sau thanh tra thuộc thẩm quyền cho thấy một số kết luận thanh tra xử lý chậm hoặc chưa được xử lý nghiêm theo thẩm quyền như: việc thực hiện Kết luận thanh tra số 822 của Bộ Xây dựng về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61 của Chính phủ tại TP Hồ Chí Minh.

Kết luận thanh tra số 537 của Thanh tra thành phố về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại- dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1.

 Kết luận Thanh tra số 08 về thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại các quận 4, 6, 11, quận Thủ Đức và Sở Lao động thương binh và xã hội do Sở Giao thông vận tải kết luận chưa đánh giá, làm rõ nguyên nhân về tỷ lệ khiếu nại sai quá lớn. Chưa làm rõ và kết luận về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND một số quận, huyện.

Đối với công tác thực hiện tiếp công dân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và đa số Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp dân chưa thường xuyên…

Về công tác giải quyết khiếu nại, nhiều vụ việc Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND thành phố chưa quyết liệt xử lý hoặc đã chỉ đạo thực hiện nhưng các sở, ngành, quận huyện còn viện dẫn nhiều lý do, chậm triến khai thực hiện, nên người khiếu nại còn bức xúc, kéo dài…

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với UBND thành phố và cá nhân các chức danh liên quan, trong việc xử lý chưa kịp thời và đúng pháp luật các vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng mà các Đoàn thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo kiếm tra, rà soát lại việc thực hiện các kết luận thanh tra để tiếp tục xử lý theo đúng pháp luật. Tiến hành kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn 6766 đối với kết luận thanh tra tại dự án số 08 - 12 Lê Duẩn (Quận 1) trong đó có vi phạm về việc giao đất, cho thuê đất không đúng quy định. Bốn đơn vị thuộc Bộ Công thương đã sang nhượng 100% phần vốn góp của mình là 50 tỷ đồng cho Công ty Kinh Đô để thu lợi 200 tỷ đồng. Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu chậm khắc phục các mặt yếu kém và tái phạm trong việc không thực hiện chức trách thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, chỉ đạo thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất và quản lý, sử dụng 90 ha đất tái định cư tại khu Nam Rạch Chiếc (Quận 2). Giải quyết 13 vụ việc khiếu nại còn tồn đọng, bức xúc và kéo dài. Tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Chủ tịch UBND quận Tân Phú, quận 6, quận 7, huyện Hóc Môn...

CHÍ KIÊN