Chủ tịch Quốc hội báo cáo chương trình làm việc của ông Tập Cận Bình tại Quốc hội

Minh Huệ

10:18 06/11/2015

BizLIVE -

“Để tiếp tục chương trình chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ sang hội kiến Chủ tịch Quốc hội và sau đó, lên chào Quốc hội, phát biểu trước Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo.

Chủ tịch Quốc hội báo cáo chương trình làm việc của ông Tập Cận Bình tại Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo Quốc hội về lịch làm việc của ông Tập Cận Bình tại Quốc hội sáng nay

Phát biểu trước Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là để đáp lễ chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Có thể nói đây là sự kiện ngoại giao quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Bộ Chính trị thông qua đề cương, kế hoạch đón tiếp với mục tiêu, yêu cầu trọng thị và đàm phán, thảo luận thẳng thắn đi đến được nhận thức chung nhằm mục đích phát triển quan hệ hai nước", chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, lễ đón, hội đàm đã diễn ra vào ngày hôm qua. Sau đó, sẽ có cuộc hội đàm bổ sung, hội kiến với Chủ tịch nước, Thủ tướng và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, thăm Quốc, phát biểu trước Quốc hội.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ, giao lưu với thanh niên hai nước và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Nội dung cơ bản của chuyến thăm đã được xác định trong hội đàm giữa hai người lãnh đạo cao nhất của hai nước. Tinh thần chung của cuộc hội đàm là củng cố thêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước ta với Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Rất mừng, lần này, định hướng rõ thêm, thông qua hội đàm có các nét cơ bản sau:

“Thứ nhất là coi tình hữu nghị Việt Trung có ý nghĩa rất quan trọng, có tầm chiến lược quan trọng chi phối, giải quyết các mối quan hệ khác giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, Trung Quốc vì hòa bình, hữu nghị ở khu vực, thế giới.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các lĩnh vực. Coi trọng chất lượng hợp tác, bàn giải quyết một cách thỏa đáng quan hệ hợp tác kinh tế có chất lượng, thực chất vì lợi ích, quan hệ hai nước.

Thứ ba là tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hơn nữa giao lưu, gặp gỡ, trao đổi ý kiến của cấp cao, của Quốc hội, Chính phủ, ngoại giao nhân dân để làm cho sự hiểu biết này vì mục đích chiến lược.

Thứ 4, thảo luận rất kỹ, rất rõ và một sự tiếp nối nhiều cuộc thảo luận, đấy là kiểm soát những vấn đề bất đồng, tồn tại trong quan điểm của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước còn có bất đồng.

“Đó là vấn đề trên biển. Hai bên đã nhất trí được là phải giải quyết vấn đề trên biển hòa bình, ổn định vì sự phát triển, trong đó, thông qua hiệp thương, đàm phán để tìm giải pháp cơ bản nhất, lâu dài nhất, tốt nhất cho quan hệ hai nước.

Có nghĩa là giải quyết vấn đề trên biển hòa bình, đàm phám hiệp thương, bình đẳng giữa hai nước. Đó là con đường tốt nhất để đi đến thống nhất, giải quyết vấn đề bất đồng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm để giải quyết được vấn đề bất đồng thì trong quá trình đó, hai đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã khẳng định:

“Trong quá trình hiệp thương, đàm phán, thỏa thuận tích cực chủ trương phải giữ ổn định, không làm phức tạp thêm tình hình để đảm bảo cho quan hệ tin cậy, thực sự, thực chất.

Phải khẳng định, chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cơ bản đã thành công và đạt được mục tiêu Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta định hướng về chủ trương”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Với những nội dung đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam là hiếu khách. “Vì vậy, chúng ta với tư cách là chủ nhà nên đón khách với tinh thần đấy”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

MINH HUỆ

BizLIVE - Gặp gỡ