“Chủ tịch nước ghét tham nhũng, nhưng làm gì để chống tham nhũng?”

Mạnh Nguyễn

09:32 29/03/2016

BizLIVE - "Khi đi tiếp xúc với cử tri thấy Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước thường nói rất ghét tham nhũng, nhưng cử tri cũng đặt câu hỏi Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước có thể làm được gì để chống tham nhũng?".

“Chủ tịch nước ghét tham nhũng, nhưng làm gì để chống tham nhũng?”

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Đoàn Nam Định)

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Đoàn Nam Định) đã nói như vậy tại phiên thảo luận của Quốc hội về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, sáng 29/3.
Theo đại biểu Nguyễn Anh Sơn, phối hợp giữa Chủ tịch nước với Chính phủ hiện nay còn chưa được rõ.
“Khi đi tiếp xúc với cử tri thấy Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước rất ghét tham nhũng, nhưng cử tri cũng đặt câu hỏi Chủ tịch nước và Phó chủ tịch nước có thể làm được gì để chống tham nhũng?”
Ông Sơn cho rằng, quy định của Hiến pháp hiện nay còn hạn chế nhiều vai trò của Chủ tịch nước trong công tác phòng chống tham nhũng. “Tôi tin rằng, Chủ tịch nước rất muốn chống tham nhũng nhưng cũng khó làm được theo ý nguyện của mình”.
Do vậy, ông Sơn đề nghị Quốc hội cần ban hành chế định luật về Chủ tịch nước, làm rõ vai trò của Chủ tịch nước, Chủ tịch nước có phải nguyên thủ quốc gia không? Chủ tịch nước được phép làm gì? Làm rõ vai trò đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước là như thế nào?...
Tại phiên thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ tới đây, Chủ tịch nước với vai trò nguyên thủ Quốc gia cần đóng góp nhiều mặt hơn nữa trong việc điều hành đất nước.
Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước 2011-2016, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ còn một số hạn chế, cụ thể là: Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay.
Trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước thực trạng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của một số cán bộ tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ tư pháp nhũng nhiễu, tiêu cực.
Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, mặc dù Chủ tịch nước đã có nhiều cố gắng song trên thực tế hoạt động của Hội đồng Quốc phòng và An ninh và việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân vẫn còn có vướng mắc.
Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay nước ngoài nhằm bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ còn hạn chế. Trong nhiệm kỳ, trước một số vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng, bức xúc, Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định tại Điều 90 Hiến pháp.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine