Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng giải đáp “phân vân” về công tác nhân sự cấp cao

Mạnh Nguyễn

16:24 30/03/2016

BizLIVE - Tại phiên họp ngày 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã giải đáp một số ý kiến "còn phân vân" về công tác nhân sự cấp cao.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng giải đáp “phân vân” về công tác nhân sự cấp cao

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, theo chương trình và nội dung được Quốc hội quyết định từ đầu kỳ họp, hôm nay (30/3) Quốc hội bắt đầu triển khai công việc liên quan tới các quyết định nhân sự trong kỳ họp này.
“Đây là nội dung hết sức quan trọng. Chúng ta biết Đại hội Đảng lần thứ 12 đã thành công, chủ trương, đường lối, kế hoạch kinh tế 5 năm, kinh tế xã hội 5 năm kỳ họp này Quốc hội sẽ quyết định thông qua.
Điều chúng ta cần làm ngay lập tức triển khai thành công Nghị quyết của Đảng và quyết định của Quốc hội về kinh tế xã hội 5 năm có bộ máy mới, nhân sự mới bắt tay ngay vào công việc, mục đích để đảm bảo công việc của Đảng, Nhà nước, nhân dân được triển khai kịp thời, được những người có trách nhiệm đảm nhiệm ngay từ đầu”.
Vì vậy, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại hội có thay đổi về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương, Ban chấp hành Trung ương mới có quyết định, Bộ Chính trị có quyết định trình Quốc hội cho phép thay đổi một số nhân sự của Nhà nước ngay trong kỳ họp này.
“Tôi biết có ý kiến của các đồng chí này, đồng chí khác còn phân vân đôi chút liên quan tới việc này nhưng chúng ta không có mục đích, mục tiêu gì khác là sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm cần phải có đội ngũ nhân sự có trách nhiệm phân công bắt tay ngay vào công việc.
Công tác nhân sự Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng tôi đã sao gửi tất cả các văn bản cần thiết của Đảng tới các đoàn đại biểu Quốc hội để các đồng chí nghiên cứu. Lần này chúng ta sẽ điều chỉnh lớn để kiện toàn, đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật ngay trong nhiệm kỳ này và tại kỳ họp lần thứ 11”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.
Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm chức danh này.
Buổi chiều, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Một Nghị quyết về việc miễn nhiệm cũng sẽ được các đại biểu biểu quyết. Nội dung được họp kín. 

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ