“Cho rút hay không là việc của Đại hội“

Lê Hiền - Trần Huệ

07:34 25/01/2016

Về trường hợp nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết: "Việc tín nhiệm là việc của đại biểu. Việc xin rút là việc của các đồng chí ấy, còn việc cho rút hay không là việc của Đại hội".

“Cho rút hay không là việc của Đại hội“

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 giới thiệu 221 đồng chí là ủy viên Ban chấp hành chính thức, còn 22 đồng chí là dự khuyết. Số dư lúc đó là 12%, vẫn trong dung lượng cho phép, là 10 - 15%. Đại hội sẽ giới thiệu thêm, bù vào số thiếu đó cho tới 30%.

Danh sách đề cử chính thức tại Đại hội là 2 nguồn gộp lại, một nguồn do Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị, một nguồn do Đại biểu Đại hội và Đại hội quyết định, để thành một danh sách. Danh sách này có 2 danh sách riêng: Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương và danh sách Ủy viên dự khuyết.

Khi bỏ phiếu bầu cũng theo danh sách riêng, được tách riêng phiếu để dễ cho Đại biểu khi thể hiện chính kiến của mình.

Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị các ứng viên của mình phải từ dưới lên, từ các tỉnh, từ các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, từ các cơ quan trực thuộc Trung ương, các Bộ ban ngành, lấy phiếu của chính anh em chúng ta, rất công phu. Rồi Trung ương họp 3, 4 hội nghị, mới được 221 đồng chí vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương và 22 đồng chí vào Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương.

Danh sách do Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị là danh sách chính thức tại Đại hội?


Không, danh sách đề cử chính thức tại Đại hội là 2 nguồn gộp lại, một nguồn do Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị, một nguồn do Đại biểu Đại hội và Đại hội quyết định, để thành một danh sách.

Đại hội sẽ biểu quyết để xem ai sẽ được tham gia vào danh sách đó. Bởi một đồng chí thấy đồng chí A có đủ điều kiện để vào Ban chấp hành Trung ương, nhưng đồng chí ấy không hẳn sẽ được toàn bộ Đại hội thấy thế.

Toàn bộ Đại hội là phải thể hiện qua bỏ phiếu tại đại hội, 1.510 đại biểu sẽ thể hiện có đồng ý với đề cử của đồng chí kia hay không,

Đề cử tại Đại hội chỉ đề cử phần đảm bảo cho có số dư và Đại hội sẽ quyết định, là sẽ lựa chọn theo số danh sách với số dư 30% tối đa (có thể ít hơn 30% cũng không sao cả). Các Đại biểu có quyền quyết định tín nhiệm đồng chí nào thì bầu đồng chí ấy, không tín nhiệm thì trong phiếu bầu gạch tên đồng chí đó đi.

Toàn bộ Đại hội sẽ thể hiện qua bỏ phiếu tại Đại hội. 1510 đại biểu sẽ thể hiện có đồng ý với đề cử của đồng chí kia hay không, để đồng chí A có vào danh sách hay không. Theo tôi thế là hết sức thỏa đáng.

Cho đến chiều nay đã có các đoàn giới thiệu thêm những đại biểu không phải ở trong Ban chấp hành trung ương khóa 11. Xin ông cho biết có bao nhiêu đại biểu được giới thiệu?

Tôi không thể nói chính xác được, nhưng có tới hàng trăm người.

Có thông tin cho rằng, các đoàn giới thiệu hơn 60 người, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông bình luận gì về điều này?


Điều này cũng là bình thường vì đây là quyền của đại biểu. Các đồng chí đó, Trung ương đã quyết định rồi, chứ các đồng chí đó hoàn toàn có thể tái cử, về mặt sức khỏe, trình độ, bản lĩnh chính trị. Nhưng vì Ban chấp hành Trung ương đã thông qua một quyết định rất khó khăn. Đó là các đồng chí trên 65 tuổi nhìn chung đều nghỉ hết, đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trừ trường hợp đặc biệt.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương cũng phải như vậy. Trên 60 thì phải nghỉ. Trừ trường hợp đặc biệt là do Bộ Chính trị xem xét trình Trung ương. Trung ương giới thiệu ra Đại hội. Chỉ có 4 trường hợp đặc biệt thôi.

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín với trên 62 trường hợp vừa được các đoàn giới thiệu?

Đại hội sẽ có 2 lần bỏ phiếu. Lần bỏ phiếu thứ nhất là đồng chí ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa 11 có đồng ý cho các đồng chí đó rút không. Các đồng chí ấy xin rút từ Hội nghị trung ương 14. Hội nghị trung ương 14 đã đồng ý cho các đồng chí ấy rút, không giới thiệu ra Đại hội. Nhưng ra đến Đại hội, vì quyền của đại biểu được giới thiệu các đồng chí đó. Đại hội sẽ bỏ phiếu tương tự như Trung ương để xem có đồng ý với đề nghị của các đồng chí xin rút hay không. Nếu đại hội đồng ý thì các đồng chí ấy hoàn toàn được rút khỏi danh sách. Việc bỏ phiếu này ngày mai sẽ được tiến hành.

Trong trường hợp những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã xin rút nhưng Đại hội không cho rút thì tình huống ấy sẽ như thế nào? Ví dụ đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Trương Tấn Sang?

Tôi tin rằng Đại hội sẽ cho các đồng chí rút. Còn nếu Đại hội không cho đồng chí rút thì cứ đưa vào danh sách theo đúng quy định để bầu.

Trong một số trường hợp được đề cử chiều nay, đã có trường hợp nào xin rút ngay tại tổ chưa?

Tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Ủy viên Bộ chính trị, Ban Bí thư không được giới thiệu đã rút hết rồi. Ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao. Các đồng chí ấy bày tỏ ý nguyện từ lâu rồi. Việc tín nhiệm là việc của đại biểu. Việc xin rút là việc của các đồng chí ấy, còn việc cho rút hay không là việc của Đại hội.

Xin cảm ơn ông!

Theo Infonet

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine