Chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: 37 đại biểu hỏi, 19 người tranh luận lại

N.Mạnh

14:00 15/06/2017

BizLIVE - "Bộ trưởng cũng đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm về những tồn tại hạn chế. Tuy nhiên, phần trả lời có nhiều nội dung chưa rõ, chưa thỏa mãn nên nhiều đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận lại", Chủ tịch Quốc hội nhận xét về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: 37 đại biểu hỏi, 19 người tranh luận lại

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu kết luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã có 37 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi, 19 đại biểu tham gia tranh luận.
Đối với 11 đại biểu Quốc hội đăng ký nhưng không đủ thời gian trả lời hay những vấn đề đã trả lời những chưa thoả mãn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu gửi câu hỏi đến Tổng thư ký Quốc hội, sau đó chuyển đến Bộ trưởng để trả lời bằng văn bản.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nhóm vấn đề kế hoạch và đầu tư rất rộng, liên quan đến nhiều bộ ngành lĩnh vực. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nhưng đã nắm được công việc, lĩnh vực mình quản lý.
"Bộ trưởng cũng đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm về những tồn tại hạn chế. Tuy nhiên, phần trả lời có nhiều nội dung chưa rõ, chưa thỏa mãn nên nhiều đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận lại", Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Cụ thể, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, theo hướng bảo đảm đơn giản hóa thủ tục lập thẩm định tránh chồng chéo, mâu thuẫn; tăng cường trách nhiệm các cấp trong đầu tư công; tham mưu bố trí vốn cho từng dự án cụ thể, tránh kéo dài...
Đồng thời, lãnh đạo Bộ cần đánh giá toàn diện lĩnh vực đầu tư nước ngoài, nâng cao tính cạnh tranh nền kinh tế.
"Các giải pháp cần được thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng nơi thiếu vốn, nơi có tiền mà không đầu tư được", Chủ tịch Quốc hội nói.
Về các nhóm vấn đề chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tích cực triển khai Luật Đầu tư công.
Việc lập, phân bổ vốn đầu tư công đã từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cả về số dự án, số vốn dự án và số vốn giải ngân. Tăng tổng đầu tư vốn toàn xã hội, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư theo hướng giảm tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước. 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, qua ý kiến của đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận cho thấy, trách nhiệm của Bộ trưởng trong lĩnh vực này còn nhiều điểm cần phải quan tâm, chỉ đạo như: Phân bổ vốn đầu tư trung hạn còn chậm, vốn đã thấp so với nhu cầu nhưng tiến độ giải ngân vốn cũng chậm, “có tiền mà chưa chi được”.
Nhiều quy định, thủ tục đầu tư còn bất cập, chậm nghiên cứu sửa đổi. Tình trạng đầu tư còn dàn trải, chưa sát với thực tế đã gây lãng phí, kém hiệu quả đã tồn tại nhiều năm nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để. 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các bộ trưởng có liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Rà soát các quy định về đầu tư công để kịp thời xuất nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để đầu tư công theo hướng bảo đảm đơn giản hóa các thủ tục, lập thẩm định phê duyệt đầu tư công, tránh chồng chéo mâu thuẫn.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm trong quản lý đầu tư công. Tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương tập trung nguồn lực bố trí vốn cho từng dự án cụ thể theo thứ tự ưu tiên. Bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, tránh tình trạng kéo dài, đội vốn đầu tư, gây thất thoát lãng phí...

N.MẠNH

BizLIVE - Gặp gỡ