Cán bộ Bộ Công Thương buộc phải công khai tài sản trước 15/4/2016

Tâm An

08:32 11/11/2015

BizLIVE - Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.

Cán bộ Bộ Công Thương buộc phải công khai tài sản trước 15/4/2016

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 11337/BCT-TTB về việc triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 gửi các Vụ, Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Bộ Công Thương; Văn phòng Đảng ủy Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải "thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 và báo cáo về Bộ qua Thanh tra Bộ trước ngày 15/4/2016 bằng văn bản và thư điện tử theo quy định".

Văn bản cũng nêu rõ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ vẫn thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gồm cả các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên, đơn vụ cổ phần...

Cũng theo văn bản này, Bộ Công Thương yêu cầu nội dung báo cáo về công tác minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm bao gồm: tình hình chỉ đạo, triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện, việc kê khai, công khai, xác minh, xử lý vi phạm (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong khoảng thời gian từ 1/4 năm trước đến trước ngày 31/3 năm sau.

Về việc tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương giao Thanh tra Bộ làm đầu mối thanh tra, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về công tác minh bạch tài sản, thu nhập của Bộ Công Thương.

TÂM AN

BizLIVE - Gặp gỡ