Cải cách hành chính: Bộ Giao thông vận tải dẫn đầu

Chí Kiên

17:21 04/09/2015

BizLIVE -

Bộ Giáo dục và đào tạo đứng gần “bét bảng” về cải cách hành chính năm 2014, Bộ Giao thông vận tải và TP. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu.

Cải cách hành chính: Bộ Giao thông vận tải dẫn đầu

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách thủ tục hành chính được đánh giá bằng cách kết hợp tự đánh giá của các Bộ, các tỉnh với đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Đối với cấp Bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần (24 tiêu chí, tiêu chí thành phần được đánh giá thông qua điều tra xã hội học).

Đối với cấp tỉnh được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần (33 tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học).

Năm 2014, là năm thứ 3 triển khai cải cách hành chính thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dẫn đầu danh sách này là Bộ Giao thông vận tải, đứng áp chót là Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Khoa học và công nghệ. Các bộ: Tài chính; Kế hoạch và đầu tư; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng sau nhiều năm bị phê bình, năm 2014 những bộ này đã có nhiều kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính…

Giá trị trung bình của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự tăng đều điểm số, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là tỉnh đứng đầu và Bắc Kạn là tỉnh xếp cuối cùng. Chỉ số cải cách hành chính của Đà Nẵng năm 2014 đạt 92,54%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước 11,33%, đồng thời cao gấp 1,44 lần so với chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn.

Bất ngờ hơn, lần đầu tiên có tỉnh đạt chỉ số cải cách hành chính đạt trên 90% và có đến 44 tỉnh, thành phố đạt kết quả từ 80% trở lên, gấp đôi so với số lượng năm 2013. Nhóm này gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng; Nhóm đạt 80- 90% có 41 tỉnh, thành phố; nhóm 70-80% có 15 tỉnh, thành phố; nhóm xếp cuối dưới 70% gồm: Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn...

 Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Khoa học công nghệ là 2 cơ quan có chỉ số Cải cách hành chính thấp nhất 2014.

 

CHÍ KIÊN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine