Bộ trưởng Bộ Công Thương nói về xử lý sai phạm của người tiền nhiệm

N.Mạnh

12:32 27/10/2016

BizLIVE - Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định Bộ sẽ thực hiện đúng tinh thần kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về vi phạm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói về xử lý sai phạm của người tiền nhiệm

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết Ban Cán sự đảng bộ này đang triển khai kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói:
Vì đây là kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương mới thông qua nên khi nhận được quyết định chính thức thì Ban cán sự Đảng sẽ họp và quán triệt tổ chức triển khai thực hiện.
Tinh thần nội dung chủ yếu của kết luận cũng như trong công tác kiểm tra vừa qua ở Bộ thì Ban Cán sự Đảng đã nắm được. Công việc đòi hỏi quán triệt thực hiện trên cả hệ thống trong nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động nên chắc chắn Ban Cán sự Đảng sẽ họp sớm để triển khai thực hiện.
Ban cán sự Đảng sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện theo yêu cầu của kết luận, từ đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện một cách toàn diện theo đúng mục đích, yêu cầu.
Tuy một số vấn đề được nêu cụ thể trong Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhưng vấn đề đó là cả quá trình từ các quyết định nhân sự đến công tác cán bộ nói chung và các mặt khác nữa, nên chúng tôi sẽ thực hiện đúng kết luận chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, thể hiện rõ tinh thần khắc phục tồn tại, có hướng hoàn thiện tiếp theo nguyên tắc Đảng và pháp luật Nhà nước.
Mặt khác phải làm đúng theo quy định Nhà nước nên cần phải đánh giá, xem xét làm rõ, theo đúng tinh thần sai ở đâu sửa đó theo kết luận và quy định chung.
Tôi khẳng định trong thời gian tới Ban Cán sự Đảng của Bộ sẽ họp và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận một cách nghiêm túc, đầy đủ.
Có sai sót và có yếu tố vụ lợi trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải - con trai ông Vũ Huy Hoàng, vậy sẽ xử lý với ông Hải thế nào, thưa ông?
Cụ thể thì liên quan đến quãng thời gian dài, ở nhiều vị trí công việc khác nhau. Tuy nhiên, ngay kiểm tra giai đoạn đầu tiên chúng tôi cũng phát hiện và trong kết luận cũng thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng, cơ quan chuyên môn tham mưu cũng như cá nhân, tập thể liên quan.
Một số sai phạm thể hiển rõ trong quá tình nghiên cứu vận dụng quy định pháp luật và hướng dẫn chính sách của Nhà nước trong công tác cán bộ chưa toàn diện. Đồng thời có cách hiểu thực sự đầy đủ và phù hợp với bối cảnh chung của xã hội cũng như yêu cầu quản lý nhà nước, nên quyết định, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển bộc lộ những sai phạm trong cách hiểu biết cũng như trong ra những quyết định về nhân sự như vậy.
Tôi xin khẳng định lại là những vi phạm, sai phạm mức độ đến đâu, của ai trong các quy trình đó đều sẽ được làm rõ, sẽ có đề xuất hướng xử lý phù hợp.
Việc bổ nhiệm có sai phạm như vậy thì Bộ có thu hồi quyết định bổ nhiệm không, thưa ông?
Như tôi đã nói là chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, cũng như trong quá trình làm việc của Bộ với đoàn Kiểm tra là tinh thần là sai đâu sửa đó.
Làm rõ sai phạm đến đâu, mức độ thế nào, đặc biệt hướng giải quyết cụ thể như thế nào thì các cơ quan sẽ căn cứ theo quy định chung của Đảng, quy định của Nhà nước để xử lý cho phù hợp.
Giải pháp đều hướng vào khắc phục những khuyết điểm mang tính hệ thống, đặc biệt là tồn tại của Ban Cán sự đảng và đơn vị, cá nhân liên quan; hướng tới khắc phục một cách toàn diện những tồn tại trong cách chỉ đạo điều hành cũng như trách nhiệm của Ban Cán sự đảng chứ không chỉ là cái cụ thể. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến ông Vũ Quang Hải cũng trong quy trình công việc chung đó.
Chúng ta có trách nhiệm lắng nghe dư luận xã hội và đối chiếu lại quy định pháp lý, vai trò, trách nhiệm cũng như cách tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan, trong đó có Bộ Công Thương để bất cứ giải pháp nào cũng trên nguyên tắc chung và khắc phục mang tính hệ thống, cơ bản.
Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là về mặt Đảng, vậy về mặt Nhà nước sẽ được xử lý như thế nào?
Tôi không thể bình luận việc này được bởi tôi không phải là người có thẩm quyền quản lý cán bộ cao cấp. Tôi là Bộ trưởng Bộ Công thương, Bí thư Ban Cán sự đảng. Như tôi đã nói, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận kỷ luật về mặt đảng đối với các tập thể, cá nhân trong Ban Cán sự đảng Bộ Công thương, và chúng tôi đang chấp hành, thực hiện.
Trong nội dung kết luận cũng đã nói rằng Ban Cán sự đảng Bộ Công thương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện tiếp các việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm phù hợp với các vi phạm và sai phạm nếu có.
Đồng thời, có biện pháp xử lý những tồn tại liên quan đến công tác cán bộ, cũng như trường hợp cụ thể và Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!.

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ