Bộ Giao thông yêu cầu xử nghiêm sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt

Mạnh Nguyễn

11:45 07/09/2016

BizLIVE - Bộ Giao thông vận tải vừa ra văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Giao thông yêu cầu xử nghiêm sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt

Ảnh minh họa.

Ngày 26/8/2016, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên.
Tại kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt các sai phạm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên thời gian qua.
Ngay sau khi kết luận được công bố, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
Cùng với đó, các vụ và Cục Đường sắt tham mưu cho Bộ để tách bạch rõ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt với kinh doanh vận tải, xóa bỏ độc quyền…
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải rà soát lại việc quản lý sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, lấn chiếm; phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, báo cáo Bộ Giao thông vận tải cùng các địa phương xử lý và quản lý sử dụng hiệu quả.
Về quản lý và xử lý trách nhiệm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp…, phân định rõ giữa quản lý Nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư…
Tổng công ty phải rà soát bổ sung điều lệ, quy chế; xây dựng đủ các định mức, đơn giá về nguyên vật liệu, tiền lương, các chi phí quản lý doanh nghiệp…; rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh các chi phí bất hợp lý…, thanh quyết toán các dự án đầu tư đã quá hạn, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu.
Bộ Giao thông cũng yêu cầu Đường sắt Việt Nam phải xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm đã nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ. 
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng giao Thanh tra Bộ đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Trước ngày 5/10/2016, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giao thông vận tải.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine