Bộ Giao thông lập 3 đoàn kiểm tra giá cước vận tải

Kiều Châu

18:25 08/09/2015

BizLIVE -

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký quyết định yêu cầu thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải.

Bộ Giao thông lập 3 đoàn kiểm tra giá cước vận tải

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đoàn kiểm tra số 1 do lãnh đạo Vụ Vận tải làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 1 sẽ thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Bắc; giá dịch vụ vận chuyển hàng không trong cả nước.
Đoàn kiểm tra số 2 do lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Trung.
Đoàn kiểm tra số 3 do lãnh đạo Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn kiểm tra. Đoàn số 3 thực hiện kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô khu vực miền Nam.
Quyết định cũng yêu cầu thời gian đơn vị được kiểm tra do trưởng đoàn kiểm tra quyết định, thông báo tới các đơn vị được kiểm tra, tuy nhiên phải hoàn thành trước ngày 20/10/2015.
Cũng tại quyết định, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý và thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô. 
Theo đó, yêu cầu các sở giao thông vận tải bố trí lãnh đạo sở, phòng quản lý vận tải, thanh tra sở và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với đoàn kiểm tra; cùng tham gia kiếm tra tại các doanh nghiệp vận tải, bến xe trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các sở giao thông vận tải chủ động mời đại diện một số doanh nghiệp vận tải, bến xe, hiệp hội vận tải ô tô và các đơn vị có liên quan khác tham dự buổi làm việc với đoàn kiểm tra tại sở giao thông vận tải. Đồng thời, các sở thông báo cho doanh nghiệp vận tải, bến xe về lịch kiểm tra của đoàn kiểm tra; hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải, bến xe chuẩn bị báo cáo và làm việc với đoàn kiểm tra.
Ngoái ra, quyết định cũng yêu cầu, đối với doanh nghiệp vận tải, lãnh đạo doanh nghiệp và phòng nghiệp vụ liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với đoàn kiểm tra, xuất trình hồ sơ khi được yêu cầu.
Đối với bến xe ô tô, lãnh đạo bến xe và phòng nghiệp vụ liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với đoàn kiểm tra, xuất trình hồ sơ khi được yêu cầu.

KIỀU CHÂU