Bộ Công Thương thay người phát ngôn

Nguyễn Thảo

16:28 10/10/2016

BizLIVE - Theo Quyết định số 3979/QĐ-BCT ngày 4/10/2016, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương, thay thế cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Bộ Công Thương thay người phát ngôn

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 3979/QĐ-BCT ngày 4/10/2016 về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Quyết định quy định rõ nguyên tắc chung về phân công nhiệm vụ giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Cụ thể, Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ và trước Quốc hội về quản lý ngành Công Thương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ; Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật; Phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành; Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra Bộ. Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng giúp Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo ngành năng lượng; Chỉ đạo công tác công tác quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng… Tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Cũng theo quyết định này, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là người phát ngôn của Bộ Công Thương, thay thế cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chỉ đạo công tác tài chính, giá cả, phát triển thị trường trong nước, thương mại biên giới, miền núi và hải đảo, thương mại điện tử; Thay mặt Bộ, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam…

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chỉ đạo công tác quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; công tác xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm và cải cách hành chính; Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Á - Thái Bình Dương…

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác quốc tế; phụ trách quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM cũng như các tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực và quốc tế khác; Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, ngành cơ khí, luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hoá chất, ngành khai thác mỏ, chế biến khoáng sản…

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo công tác kế hoạch, đầu tư, đào tạo, công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, nghiên cứu khoa học, công thương địa phương, kinh tế tập thể; Phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Phi, Tây Á và Nam Á…

NGUYỄN THẢO