Bộ Công thương “bày cách” đòi quyền lợi cho người bán hàng đa cấp

Tuyết Nhung

16:21 19/03/2016

BizLIVE - Bộ Công thương vừa ra thông báo hướng dẫn các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp bảo đảm quyền lợi trong trường hợp doanh nghiệp đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bộ Công thương “bày cách” đòi quyền lợi cho người bán hàng đa cấp

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Công thương, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp, Bộ Công thương thông qua Cục Quản lý cạnh tranh có thể sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của một số doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Việc thu hồi Giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật. Trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. 
Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có thể và nên tiến hành các bước sau: 
Bước 1: Các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp cần nhanh chóng liên hệ với doanh nghiệp theo địa chỉ ghi tại hợp đồng ký kết với doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết quyền lợi.
Theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại hàng hóa, bao gồm cả hàng hóa được bán theo chương trình khuyến mại. 
Theo đó, điều kiện đáp ứng là hàng hóa còn hạn sử dụng; hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn; yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. 
Cũng theo quy định, doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận được hàng hóa đó (có thể khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác đã trả cho nhà phân phối liên quan đến lượng hàng hóa được trả lại đó).
 Đồng thời, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có quyền yêu cầu doanh nghiệp thanh toán toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phát sinh trong quá trình tham gia hoạt động bán hàng đa cấp mà doanh nghiệp chưa chi trả.
Bên cạnh đó, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp cũng có quyền yêu cầu doanh nghiệp giao hàng hóa cho mình nếu đã thanh toán tiền hàng nhưng chưa nhận hàng.
Bước 2: Các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền. 
Trong trường hợp nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp đã liên hệ và thực hiện bước 1 nhưng doanh nghiệp không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, nếu có lý do để cho rằng doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật hình sự, nhà phân phối hoặc người tham gia bán hàng đa cấp cần trình báo ngay với cơ quan công an để được bảo vệ.
Cùng với đó, nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có thể nộp đơn đến cơ quan tòa án có thẩm quyền để khởi kiện và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên.
Trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình, nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có thể liên hệ với Cục Quản lý cạnh tranh và các Sở Công thương tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, văn bản chỉ rõ.  

TUYẾT NHUNG

BizLIVE - Gặp gỡ