Ban Nội chính Trung ương giới thiệu 2 lãnh đạo ứng cử đại biểu Quốc hội

Mạnh Nguyễn

14:08 11/03/2016

BizLIVE - Ban Nội chính Trung ương thống nhất giới thiệu ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Lê Minh Trí - Phó Trưởng Ban tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu 2 lãnh đạo ứng cử đại biểu Quốc hội

Ông Phan Đình Trạc- Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa14.
Kết quả Hội nghị thống nhất tín nhiệm, biểu quyết thông qua danh sách 2 đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư đảng ủy cơ quan tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.
Ông Phan Đình Trạc được bố nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương theo quyết định của Bộ Chính trị từ ngày 26/2/2016.
Ông Trạc nguyên là Giám đốc Công an Nghệ An, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và được bầu vào Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng 11. Từ tháng 1/2013, ông được điều động làm Phó ban Nội chính Trung ương.
Tháng 1/2015, ông được cử làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính trung ương, tạm thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính khi ông Thanh đi điều trị bệnh rối loạn sinh tủy.
Ông Lê Minh Trí được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương từ 2013. Ông Trí sinh năm 1960, nguyên là chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM). Cuối năm 2009, ông được HĐND TP.HCM bầu bổ sung làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM và giữ chức danh đó cho đến nay.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ