Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm nhân sự mới

M.N

02:12 23/09/2015

BizLIVE -

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có thêm nhân sự mới

Ông Phan Đình Trạc

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Quyết định về việc ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.
Từ tháng 01/2013, ông Phan Đình Trạc được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Từ tháng 01/2015, đồng chí được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Như vậy, với việc bổ sung đồng chí Phan Đình Trạc, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng gồm 17 đồng chí. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Phó trưởng ban chỉ đạo là các ông Lê Hồng Anh -Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ và ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

M.N

BizLIVE - Gặp gỡ