Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14

Mạnh Nguyễn - Quang Sơn

08:33 22/07/2016

BizLIVE - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khoá 14.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sáng 22/7, Quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá 14.
Theo đó, kết quả phiếu bầu cụ thể như sau:
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Quốc hội khoá XIV, với 483/490 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt bỏ phiếu đồng ý, chiếm 97,77%.
Ông Uông Chu Lưu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 96,76% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
Bà Tòng Thị Phóng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV với 97,57% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
Ông Phùng Quốc Hiển được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 97,17% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
Ông Đỗ Bá Tỵ được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội với 97,98% tổng số ĐBQH bỏ phiếu bầu.
13 ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội được đề cử giữ các chức vụ trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với số phiếu cụ thể như sau:
1. Bà Nguyễn Thúy Anh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội, với 93,32% tổng số ĐBQH đồng ý.
2. Ông Hà Ngọc Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc, với 98,58% tổng số ĐBQH đồng ý.
3. Ông Phan Thanh Bình được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng với 96,15% tổng số ĐBQH đồng ý
4. Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường với 96,96% tổng số ĐBQH đồng ý.
5. Ông Nguyễn Khắc Định được bầu làm giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, với 92,76% tổng số ĐBQH đồng ý.
6. Ông Nguyễn Văn Giàu được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, với 95,75% tổng số ĐBQH đồng ý.
7. Ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách với 96,96% tổng số ĐBQH đồng ý.
8. Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Trưởng ban Dân nguyện, với 79,96% tổng số ĐBQH đồng ý.
9. Bà Lê Thị Nga được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, với 91,50% tổng số ĐBQH đồng ý.
10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội với 95,75% tổng số ĐBQH đồng ý.
11. Ông Trần Văn Túy được bầu làmTrưởng ban Công tác đại biểu, với 97,98% tổng số ĐBQH đồng ý.
12.  Ông Vũ Hồng Thanh được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, với 71,46% tổng số ĐBQH đồng ý.
13. Ông Võ Trọng Việt được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh, với 97,98% tổng số ĐBQH đồng ý.
Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

MẠNH NGUYỄN - QUANG SƠN

BizLIVE - Gặp gỡ