97 người ngoài Đảng có trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Mạnh Nguyễn

17:06 26/04/2016

BizLIVE - Chiều nay 26/4, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

97 người ngoài Đảng có trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc.

Tại buổi họp báo chiều 26/4, Tổng thư ký Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết:
Trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 gửi đến, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã lập và chính thức công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Theo đó, Hà Nội, TP.HCM là 2 thành phố được phân bổ số người ứng cử cũng như số đại biểu Quốc hội lớn nhất cả nước.
Mỗi địa phương có 50 người ứng cử, sẽ có 30 đại biểu được bầu (trong đó Hà Nội có 13 đại biểu Trung ương, 17 đại biểu địa phương, TP.HCM có 14 đại biểu Trung ương, 16 đại biểu địa phương). Có 10 tỉnh thành khác có số đại biểu được bầu trên 10 người.
Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử, số người ứng cử do Trung ương giới thiệu là 197 người; địa phương giới thiệu là 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử/1 đại biểu được bầu (trong đó có 11 người tự ứng cử).
Cơ cấu hết hợp chung của cả nước cụ thể như sau:
-Người ứng cử là phụ nữ: 339 người (38,97%)
-Người ứng cử là dân tộc thiểu số: 204 người (23,45%)
-Người ứng cử là người ngoài Đảng: 97 người (11,15%)
-Người ứng cử là đại biểu Quốc hội khoá 13 tái cử: 168 người (19,31%)
-Người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 268 người )30,80%)
 Trong số 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 ở Trung ương:
- Khối cơ quan  Đảng: 12 người (6,09%)
- Khối cơ quan Chủ tịch nước và các cơ quan Tư pháp: 5 người (2,54%)
- Khối cơ quan của Quốc hội: 113 người (57,36%)
- Khối Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 17 người (8,63%)
- Bộ Quốc phòng (gồm cả Bộ trưởng và các Quân khu, quân chủng): 15 người (7,61%)
- Bộ Công an (gồm cả Bộ trưởng Bộ Công an): 3 người (1,52%)
- Kiểm toán Nhà nước: 1 người (0,51%)
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 31 người (15,71%).

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine