17 thành viên Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14

Mạnh Nguyễn

16:30 17/03/2016

BizLIVE - Trong danh sách 197 ứng cử viên do Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 tổ chức sáng nay, có 17 ứng cử viên thuộc khối Chính phủ.

17 thành viên Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.
Theo báo cáo về tình hình người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14, tổng số đại biểu của khối các cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử ĐBQH khóa 14là 198 đại biểu. Đến nay, các cơ quan đã giới thiệu 197 đại biểu.
Trong đó, các cơ quan đảng được phân bổ 11 đại biểu, đã giới thiệu 12 người; cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp được phân bổ 5 đại biểu, giới thiệu đủ 5 người; Cơ quan Quốc hội (ĐBQH chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 114 đại biểu nhưng chỉ giới thiệu 113 người, thiếu 1 người;
Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu nhưngchỉ giới thiệu 17 người, thiếu 1người; Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu và đã giới thiệu đủ 15 người;Bộ Công an được giới thiệu 3 đại biểu và đã giới thiệu đủ 3 người;
Kiểm toán Nhà nước cũng đã giới thiệu đủ 1 đại biểu theo phân bổ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 31 đại biểu và đã giới thiệu đủ 31 người.
Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14, có 192 người được cử tri tín nhiệm 100%; 5 người được tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định, hồ sơ của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14 đáp ứng các quy định của pháp luật.
Danh sách 17 ứng cử viên khối Chính phủ gồm:
1. Ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương
2. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM
3. Ông Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC
4. Ông Đỗ Văn Chiến, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
5. Ông Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
6. Ông Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ
7. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính
8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư
9. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường
10. Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế TƯ
11.  Ông Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
12. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng
13. Ông Trương Quang Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ
14. Ông Phùng Xuân Nhạ, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội
15. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng
16. Ông Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
17. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL

MẠNH NGUYỄN