Nếu phụ nữ muốn thăng tiến nhanh, hãy làm việc cho 10 công ty sau!

Khánh Ly

10:57 05/03/2016

Abbott, Ernst & Young, Johnson & Johnson, thậm chí Tập đoàn công nghệ IBM… được bình chọn là những nơi làm việc tốt nhất cho phụ nữ năm 2016.

Nếu phụ nữ muốn thăng tiến nhanh, hãy làm việc cho 10 công ty sau!

Ảnh minh họa.

Phụ nữ chiếm hơn nửa trong số những con người tài năng . Nhiều công ty cho rằng càng nhiều phụ nữ có vị trí cao thì càng có lợi cho công việc kinh doanh. Họ sẽ tạo ra cho công ty nhiều lợi nhuận cũng như đưa tới những quyết định tốt nhất.

Đó là lí do vì sao Betty Spence – Chủ tịch Hiệp Hội các nữ lãnh đạo quốc gia Mỹ (NAFE) cho rằng: “Khi một công ty không có phụ nữ ở những vị trí hàng đầu thì có nghĩa là công ty đó đã bỏ lỡ đi nhiều cơ hội quý báu, cũng như ý kiến của một lực lượng chiếm hơn 80% quyết định mua hàng ở đất nước này.”

Dưới đây là 10 công ty được xem là nơi làm việc lí tưởng dành cho phái đẹp theo kết quả bình chọn của NAFE.

1. Abbott

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí chiếm 52%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 43%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 26%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 36%

2. Ernst & Young

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 45%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 46%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 32%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 31%

3. FleishmanHillard

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 71%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 52%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 47%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 42%

4. IBM

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 27%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 28%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 23%

5. Johnson & Johnson

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 47%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 41%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 34%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 33%

6. KPMG

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 41%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 36%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 19%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 27%

7. L’Oreal USA

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 64%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 53%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 34%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 40%

8. Marriott International

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 54%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 41%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 35%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 36%

9. MassMutual Financial Group

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 52%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 32%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 40%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 33%

10. Procter & Gamble (P&G)

Tỷ lệ nhân viên nữ ở cấp độ quản lí và trên quản lí: 44%

Tỷ lệ nữ quản lí cấp cao chiếm 35%

Tỷ lệ nữ Giám đốc điều hành chiếm 36%

Tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị là nữ chiếm 45%

Theo Tri Thức Trẻ

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ