[Infographic] Nhân lực Việt Nam: Lượng nhiều, chất thấp

P.V

10:58 11/05/2015

Các con số thống kê đã đưa ra cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực tại Việt Nam.

BizLIVE - Gặp gỡ