5 “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ chiếm 80% thị phần tại Việt Nam

HỒNG HẢI

11:22 10/04/2015

BizLIVE -

Tính đến hết tháng 02/2015, Prudential là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí (hợp đồng chính) với 30,1%. Theo sau là Bảo Việt Nhân thọ 27,7% và Manulife 12,1%.

5 “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ chiếm 80% thị phần tại Việt Nam
Theo công bố mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm 2015, doanh thu phí khai thác mới 2 tháng đầu năm 2015 ước đạt 1.249,75 tỷ đồng, tăng 44,39% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 43,07%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 39,89%, bảo hiểm tử kỳ chỉ chiếm tỷ trọng 4,74%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,64%, các nghiệp vụ gồm bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm tỷ trọng 1,2%. 
Số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 179.828 hợp đồng tăng 44,39% so với cùng kỳ 2014, trong đó bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (41,94%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (31,46%) và bảo hiểm liên kết chung (25,89%), các sản phẩm còn lại chiếm tỷ trọng 0,71%.
Các doanh nghiệp tập trung khai thác sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có Prudential, Manulife, Daiichi, Hanwha, Cathay, Fubon, Aviva, Generali. Các doanh nghiệp có tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung lớn trong tổng số lượng hợp đồng khai thác mới là Prudential, ACE, Dai-ichi, AIA, BVNT. Một số doanh nghiệp sử dụng kênh phân phối bưu điện và ngân hàng như Prévoir, VCLI có số lượng hợp đồng bảo hiểm tử kỳ khai thác mới chiếm đa số.
5 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm hơn 80% thị phần doanh thu khai thác mới
Về thị phần doanh thu khai thác mới, nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới (hợp đồng chính) bao gồm: Bảo Việt Nhân thọ (23,11%), tiếp đến là Prudential (22,1%), Manulife (12,26%), AIA (13,43%), Dai-ichi (9,35%), Generali (6,33%), ACE (4,18%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: Hanwha Life (3,29%), Prévoir (2,09%), PVI (1,58%), Aviva (0,79%), Cathay (0,7%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần doanh thu phí 1,79%.
Prudential đứng đầu thị phần doanh thu phí 
Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2 tháng đầu năm 2015 ước đạt 3.074,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2014. 
Về thị phần doanh thu phí (hợp đồng chính), đến hết tháng 02/2015 của các doanh nghiệp cụ thể như sau: Prudential 30,1%, Bảo Việt Nhân thọ 27,7%, Manulife 12,1%, AIA 10,7%, Dai-ichi 7,7%, ACE 4%, Generali và Hanwha Life 2,1%, Prévoir 1,2%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ không đáng kể. 
Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.847.915 hợp đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (55,03%), tiếp đến là sản phẩm tử kỳ (21,17%), sản phẩm liên kết đầu tư (22,41%), các sản phẩm còn lại chiếm 1,39%.

HỒNG HẢI

Bảng giáThị trường

VN-Index 820.04 ▼ -6.8 (-0.83%)

 
VN-Index 820.04 -6.8 -0.83%
HNX-Index 106.24 -1.9 -1.79%
UPCOM 53.87 -0.51 -0.96%
DJIA 23,328.63 165.59 0.71%
Nasdaq 6,629.05 23.99 0.36%
Nikkei 225 21,696.65 239.01 1.1%
FTSE 100 7,537.77 14.54 0.19%